KURUMSAL KİMLİK

KURUMSAL KİMLİK

Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimlik olarak adlandırılan kavram aslında bir firmanın, kuruluşun veya şirketin, şirket içi ve şirket dışından duruşu, davranışını ve imajını gösteren bütününe verilen addır. Kurumsal kimlik firmanın içinden ve dışından görünen yüzü olarak ta söylenebilir. Ayrıca iyi tasarıma sahip şirket kimliği firmaların, müşterilerin veya hedef kitle karşısında iyi bir imaj kazanması, firmanın gerçekliğini ve saygınlığını yükseltir. Etkili ve akılda kalıcı oluşturulan kimlikler firmalar tarafından benimsendiğinde, müşterilere olan güveni arttırıp akılda kalıcılığı arttırmayı sağlar.

Kurumsal Kimlik Oluşturma

Kurumsal kimlik oluşturmak için beş farklı temel aşama incelenmelidir. Bunların başında gelen temel aşamadan biri, tasarım sürecinden önce, yapılması gereken tüm işlerin belirlenip, onay aşamasıdır. Firmaların önceliği ne yapmak istediklerini kararlaştırıp tasarımın yapılacağı sırada uzmanların işlerini kolaylaştırmak olacaktır.

İkinci aşamada, zamanlama olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada tasarımlar oluşturulmaya çalışılırken belirli bir zaman içerisinde durulması, oluşturulması istenen tasarımın modern zamana uygunluğu ve bulunduğu zamanın beklentilerini karşılayabiliyor olması, firma açısından yenilikçi ve gerçekçilik açısından oldukça önemlidir.

Üçüncü aşamada, sunum aşaması olarak değinilebilir. Bu aşamada uzman kişiler tarafından hazırlanmış olan sunumların kullanımı öncesinde firma yetkililerince onayın alınması gerekir.

Dördüncü aşamada, düzeltme aşaması olarak ele alınır. Sunumların yapılışı sonrası eğer firma yetkilileri tarafından uygunsa, tasarımlar üzerinde oynamalar yapılarak düzeltmeler yapılabilir. Firmanın istediği uygunluğa getirilir.

Son aşamada ise onaylanmış tasarımın gerekli olan yerlerde basılması ve yayılmasıdır. Burada dikkate alınması gereken durumların başında zamanlama ve hedef kitlenin belirlenmesi önemlidir.

Kurumsal Kimliği Oluşturan Ögeler

Kurumsal kimliğin birbirinden farklı birçok ögesi bulunmaktadır. Bunlar; firma tarafından üretilmek istenen ürünleri ambalajı, binası veya ofisi gibi firma çevresi içinde bulunduklarıdır. Firma tarafından düzenlenmiş olan fuar, festival, sergi gibi firma kurumları içerisinde ve dışında kullanmakta olduğu, zarflar, dosyalar, firma çalışanlarına ait kartvizitler, firma adına kesilmiş fatura, irsaliye, tahsilat makbuzlar, firmanın dağıttığı, sertifikalar, firmaya ait broşürler, reklamlar, kataloglar gibi birçok ögeleri kapsar. Bunlar tamamen firmanın kurumsal kimliğinin oluşumu için yapılması gereken ögeler olarak sıralayabiliriz. 

KURUMSAL KİMLİK İÇİN HEMEN TEKLİF AL

DİĞER HİZMETLERİMİZ